Shards of Sehanine

Session #14 - Everything Changed When The Fire Nation Attacked

In de 6 dagen voor het feest in Nylm op de 30e van Harvester(?) zijn een aantal dingen gebeurd:

  • Rismuts heeft research gedaan en heeft info gevonden over de Cult van de Verzenger (of Cult of the Burning Hatred in Engels).
  • Fitzgerald was het volk helpen in de tempel en verrichte goede daden in de regio. Mede hierdoor kon hij worden geholpen om de vloek van zijn schild te lichten en bracht men het symbool van Erathis aan op zijn schild/ketting. 
  • Ginny bracht een dag door op het land om de grond in de wijde omtrek vruchtbaarder te maken (Plant Growth 8h). Naast een groeiende interesse van mensen in algemene Druidische daden werkte ze aan de kar, welke nu een dak heeft maar nog geen zijkanten.
  • Davina was praten met engerds, 's avonds was ze onverhoopt kwijt en overdag wat vermoeid, bebloed en een aantal krassen rijker. Maar de buidel rinkelt lekker!
  • Rhogar spendeerde vooral zijn dagen in de District of Dreams. Het leek erop dat hij een dolle tijd had en naar bed ge-escorteerd moeten worden door een grote man was niet ongehoord. Dit alles leide tot het volgende scenario de dag voor het festival…

Voor ons staat een goed bedeelde man met vettig haar en enkele pittige bewakers. Uit zijn accent blijkt dat deze verkoper wel van de geneugden des levens houdt, waaronder geld en exotische waren. Hij is echter niet onder de indruk van onze onderhandelingstactieken. Alsnog lukt het Davina om alles op te kopen samen met een duitje van Ginny en een extra stuk informatie over "Een zwaard dat danst in de lucht". Dit zwaard was 200 jaar geleden in het bezit van een Fighter Dwarf met connecties tot de Toren van Zeraph (See painting?).
Lost: 850g, Kama
Gain: Luit (Fulkhugenbandora), Gloves of Swimming and Climbing, Boots of the White Lands (of winterlands, sorry I suck) [Nee, is correct. Gereflavored met extra minor properties].

Na de onderhandelingen blijft dat Rhogar ook een Cloak of Protection heeft gekocht. Na overleg wordt besloten dat Rhogar de Cloak zal dragen.

Enige tijd later neemt Rismuts ons mee naar een rustigere plek om te vertellen over zijn bizarre ervaring in Nerieth en waarom hij weg was. Hij geloofde dat wij hem wilden opeten en pas toen hij een tijd uit de stad was, stopte dit waanbeeld. Nu is er het idee dat de cult hem beïnvloedde en wil hij graag met ons op zoek naar een definitief antwoord en oplossing.

De volgende ochtend, op het Festival van Urik, voelt de groep zich verdeeld over lol trappen versus opletten, maar alsnog doet iedereen wel 1 of meerdere wedstrijden mee.

  • Fitz en Rhogar doen de hamer-gooi wedstrijd.
  • Rits en Ginny gaan naar de brabbelton, Rits does horribly.
  • In de eetwedstrijd doet iedereen mee, Davina won?
  • Davina en Ginny zijn niet de beste dansers…
  • Rits en Fits wonnen ook nog iets, maar hier kakte ik in qua notities, sorry. (Don't be! Ben heel blij met de aantekeningen!)

Wanneer het grote evenement op het stadsplein aanvangt gaat alles downhill.

Er wordt een Romeo & Juliette-achtig optreden gegeven waarin Urik de val van Nylm beleeft. Op het ogenblik dat de meteoor inslaat wordt het plein omgeven met hitte, en stapt een gedaante uit de vlammen. De bleke man met brandwonden stelt zich voor als Dragos, leider van de Cult van de Verzenger in Nylm, en hij stelt een ultimatum aan de stad. Bij zonsopgang dienen de hoofden van alle religieuze leiders voor de poort geworpen te worden als teken van overgave, en een onuitgesproken dreigement blijft hangen. Als verzekering neemt Dragos de Lady Elen Claymand en Sivi Greenbrook mee. Dragos loopt terug de vlammen in, gevolgd door de twee vrouwen die onaangedaan lijken door het vuur. De party volgt ze de vlammen in na enige verwarring, en het vuur lijkt ze niet te deren.

We bevinden ons in een ondergrondse tunnel temidden van een magische vuurstorm.

De party wordt opgewacht door een Beholder-achtig figuur geflankeerd door twee brandende schedels. Voorbij deze ruimte komen ze een Flesh Golem tegen, die ze op een nauwe brug bevechten terwijl ze beschoten worden door automatische ballista's.

Comments

Thomas_Verkooijen Thomas_Verkooijen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.