Shards of Sehanine

Session #11 - Water We Doing

Zonder Ithamar, hoera level 5, Rhogar danst en we gaan zwemmen, MAAR OH JEE WAAR IS RISMUTS?!

Sessie begon bij de toren na het op de juiste plaats zetten van de linkerarm van Rismuts. Besloten werd om de toren niet in brand te steken, ondanks het aandringen van Fitz, en om terug te gaan naar de stad. 

Onderweg kwamen we een Bulette tegen, die hebben we natuurlijk snel verslagen. En ook een groepje hobgoblins waarmee we snel afrekenden.

In de stad aangekomen:

De hele party melde zich eerst bij de big chief, much gold, many plats, portraits were a sham!
Kraaien op de kar, onschuldige os is gewond geraakt door een verward klein meisje met horens.

Rismuts en Ginny waren momenteel naar de bieb om (i forget -> om een scroll te leren!). Vervolgens verwijderde Rismuts zichzelf super ongemakkelijk van de situatie met een misty step(?). Ginny was verontwaardigd.
Rhogar ging op de eerste dag naar de taverne om te ontspannen en eventueel wat verhalen te doen over de geweldige daden die zijn verricht. Hierop reageerde de huisbaas zeer dankbaar en offerde hem een gratis kamer indien hij vaker langskwam om vele mensen te trekken met zijn verhalen.
Fitzgerald ging naar de lokale allerhande tempel en kreeg nieuws van een blessing-tocht door de stad zoals het een paladin van Eratus betaamde.
Ginny was vissers lastigvallen en kreeg lucht van merfolk en dat Tibar wellicht een impostor was! Dus wilde ze de zee bezoeken met Water Breathing en wie er maar mee wilde: Fitz, Rhogar, Davina. Rismuts was… weg.

Druid, octopus, tentacle-save, session ends at most of the party underwater in front of probably a merman or two.

Comments

Man, stiekem is er al heel veel gebeurt. Leuk om dat zo terug te zien!

Session #11 - Water We Doing
Thomas_Verkooijen Thomas_Verkooijen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.