Shards of Sehanine

Session #3 - Into the Woods.

A death in the party.

We vinden een persoon opgebonden in een boom, wanneer we hem benaderen worden we aangevallen door sentient bosjes.
Something something combat, kwaadaardig bos, Zan Zan Zanzibar de bard wordt bevrijdt maar we vertrouwen hem nog minder dan Davina.

Soot besloot een biggetje te beschieten waarna pa en ma zwijn ons aanvielen. Het gevecht eindigde slecht voor Soot wie absoluut geheel aan stukken werd gereten door het zwijn.
Hij wordt ter plekke begraven om later op zee uit te laten?

De party reist verder op zoek naar de cult en de vermiste personen.

Comments

Thomas_Verkooijen Thomas_Verkooijen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.