Shards of Sehanine

Session #9 - A Paladin Scorned

Toren binnengewandeld, Fitzgerald vond buiten een massagraf. Ging balls-to-the-walls powderkeg of justice en stormde toren in. Bleek undead bovenin de toren te zitten volgens zijn divine radar, stormt trappen op.
Encounter met Cultists of the 
Telescoop kapot, Rismuts was even een water elemental, kloon van Rismuts ging dood, Vampier in de kamer.

Comments

Thomas_Verkooijen Thomas_Verkooijen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.